مشخصات مدرس
سعید بازدار  - مشاوره پایان نامه . کارشناسی ارشد./ دکتری

مشاوره پایان نامه . کارشناسی ارشد./ دکتری

مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه
تهیه پروپزال
مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری spss - lisrer
مشارکت و مشاوره در تهیه مقالات علمی - پژوهشی . علمی ترویجی
رشته های:
. روان شناسی.(بالینی- عمومی- مشاوره ) پرستاری(داخلی جراحی، مراقبت های ویژه، روان پرستاری)، مامایی- پزشکی(عمومی) جامعه شناسی. علوم تربیتی .

سعید بازدار
مدرک تحصیلی: دکتری
وضعیت تاهل: مجرد
شهر: تهران
سابقه کار: بیش از 10 سال
ایمیل:
برای مشاهده کلیک کنید.
بازدید: 258
مدرسین ویژه پیشنهادی
تدریس خصوصی